Радно време
понедељак: 10:00-18:00
уторак-недеља: 10:00-20:00

Контакт инфо
011/2433-886, 011/2438-137
poseta@tesla-museum.org
понедељaк-петак 10:00-15:00

Туре са водичем
Планирајте посету
Распоред тура
Резервишите групну туру

Информације

Оставштина

Новински исечци

Са Теслином заоставштином из Америке стигао је и можда највреднији део библиотечког фонда — исечци из штампе. Док преко књига и часописа које је Никола Тесла поседовао можемо да судимо о његовим интересовањима на пољу науке и о књижевном укусу, исечци нам омогућавају увид у друштвени живот, на какав је одзив наилазио у јавности али и у стручним круговима.

Колекција новинских исечака и новина из личне заоставштине Николе Тесле се састоји од: укоричених исечака, исечака који нису укоричени, листова из новина на којима су обележени чланци за исецање, необележених листова и целих примерака новина.

Укоричени исечци се налазе у 57 посебних албума и процењује се да их има око 13.000. О њима је вођена, у виду тематске картотеке, оригинална евиденција. Теслине сараднице-секретарице су према његовим захтевима исецале чланке из серијских и периодичних публикација, који су се углавном бавили његовим радом и деловањем на простору Европе и Сједињeних Aмeричких Држaвa. Чланци су организовани најпре тематски (енергетика, електрохемија, телеаутоматика, рендгенски зраци, итд), а у оквиру тога и хронолошки. Изнад сваког чланка је ручно исписан извор из кога је чланак исечен. Детаљнијим прегледом ове грађе, установљено је да је Никола Тесла користио и услуге специјализованих фирми за израду прес клипинга.

Сем чланака који се односе на Николу Теслу, овде се могу наћи и истраживања других научника и проналазача који су се бавили истим подручјима науке и технике.

Методологија по којој су ови чланци разврстани сведочи о Теслиној великој преданости и вештини прикупљања и коришћења информације. Ако укључимо и све друге изворе сакупљања и размене информација, онда се може рећи да је Никола Тесла, на аналоган начин, творио оно што данас зовемо Интернет тј. да је имао своју организовану мрежу информација које су индексиране, описане и смештене на одговарајуће место унутар читавог система извора.

Поред тога што поменути чланци садрже јединствене информације о Теслином животу и раду, они оцртавају и друштвену и научну климу у којој је Тесла истраживао и за сваког историчара науке незаобилазан су извор информација о збивањима у науци и техници с краја 19. и почетком 20. века, доступан на једном месту.

Очекујемо вас у Музеју Николе Тесле.