Радно време
понедељак: 10:00-18:00
уторак-недеља: 10:00-20:00

Контакт инфо
011/2433-886, 011/2438-137
poseta@tesla-museum.org
понедељaк-петак 10:00-15:00

Туре са водичем
Планирајте посету
Распоред тура
Резервишите групну посету

Информације

О нама

Документа

Корекција финансијског плана за 2023. извор 04 и 13 од 26.09.2023. 

Корекција финансијског плана за 2023. извор 01 од 19.09.2023. 

Корекција финансијског плана за 2023. извор 04 од 31.08.2023. 

Корекција финансијског плана за 2023. извор 07 од 29.08.2023. 

Корекција финансијског плана за 2023. извор 04 од 10.08.2023. 

Корекција финансијског плана за 2023. извор 04 од 28.07.2023. 

Корекција финансијског плана за 2023. извор 04 од 26.07.2023.

Корекција финансијског плана за 2023. извор 04 од 29.06.2023.

Корекција финансијског плана за 2023. извор 04

Корекција финансијског плана за 2023. извор 04

Корекција финансијског плана за 2023. извор 04

Финансијски план сопствених средстава за 2023. извор 04 | 013

Корекција финансијског плана за 2023. извор 01

Финансијски план за 2023. годину

Подаци о броју запослених и радно ангажованих март 2023.

Корекција финансијског плана за 2023. извор 04

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 31.03.2023.

Правилник о употреби сопственог возила у службене сврхе

Правилник о коришћењу такси превоза за службене потребе

Решење из АПР-а

Финансијски план сопствених средстава за 2023. извор 04 | 013

Коначно коригован финансијски план за 2022. годину

Завршни рачун за 2022. годину

Финансијски план за 2022. годину

Коначни финансијски план за 2022. годину

Финансијски план за 2022. годину

Статут о изменама и допунама

Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању запослених у Музеју Николе Тесле

Правилник о безбедности информационо-комуникационих система

Правилник о поступку утврђивања испуњености услова за исплату стимулативног увећања плата запослених

Правилник о споровођењу конкурса за ауторска права

Завршни рачун за 2021. годину

Статут

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Музеју Николе Тесле

Правилник о условима и начину коришћења службеног возила

Правилник о трошковима репрезентације Музеја Николе Тесле

Правилник о интерном финансијском управљању и контроли

Правилник о буџетском рачуноводству у Музеју Николе Тесле

Правилник о утврђивању критеријума за стимулативно увећање плате запослених

Правилник о заштити података личности

Правилник о депоу

Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке