Радно време
понедељак: 10:00-18:00
уторак-недеља: 10:00-20:00

Контакт инфо
011/2433-886, 011/2438-137
poseta@tesla-museum.org
понедељaк-петак 10:00-15:00

Туре са водичем
Планирајте посету
Распоред тура
Резервишите групну туру

Информације

Оставштина

Архива

У Музеју се чува велики број личних предмета које је Тесла користио током свог живота. Ти предмети су данас расподељени у више музејских збирки. Ипак највећи део музејских драгоцености представља Теслина лична архива која садржи 163.911 сигнатура докумената, рукописа, научних бележака, прорачуна, шема, цртежа и писама. Ову грађу насталу у дугом временском периоду (од 1856. до 1943. године), чине најразличитија документа, како по свом садржају тако и по форми у којој су забележена.

Међу документима налазе се забелешке написане на цедуљицама писане графитном оловком, штампане визит карте са дописаним порукама или без њих, поштанске марке поништене печатом, рачуни на најлошијем папиру, чекови и штампани формулари са руком исписаним садржајем, текстови куцани писаћом машином и њихови дупликати али и дипломе на пергаменту исписане мастилом у боји, повеље оверене сувим жигом, цртежи урађени тушем на паус папиру, копије планова на озалиту и мноштво других ствари.

С обзиром на старост и разноврсност овог материјала може се рећи да је већи део грађе релативно добро очуван. Целокупна архива је смештена у 548 кутија (које представљају основне инвентарне јединице за обраду и чување грађе) а класификована је у седам целина према темама на које се односе документа.

Очекујемо вас у Музеју Николе Тесле.