Радно време
понедељак: 10:00-18:00
уторак-недеља: 10:00-20:00

Контакт инфо
011/2433-886, 011/2438-137
poseta@tesla-museum.org
понедељaк-петак 10:00-15:00

Туре са водичем
Планирајте посету
Распоред тура
Резервишите групну туру

Информације

Оставштина

Правни послови и финансије

У оквиру класификационе групе – Правни послови – чувају се различити документи везани за делатност Теслиних компанија (Tesla Company, Nikola Tesla Company, Tesla Electric Company, Tesla Electric and Manufacturing Company, Tesla Electrotherapeutic Company, Tesla Household Appliance Corporation) из периода 1889. – 1935. године. У оквиру ове групе се налазе и персоналне таксе, таксе и порези на Теслино име, изјаве запослених ради пореза, преписка у вези са таксама, евиденција о издатим чековима, забелешке о евидентирању ваучера, забелешке о рачунима, нумерисани исцепани листови свеске у којој се водила евиденција о плаћању различитим компанијама и остала сродна документа.

Међу финансијским документима, налази се велики број чекова и чековних књижица (Guaranty Trust Company of New York, The Chase National Bank of the City of New York, The Chatham National Bank, The Harriman National Bank) као и рачуни који су се налазили уз њих. Такође, у ову групу су сврстани и рачуни за хотеле у којима је Тесла живео, новчане упутнице и слична докуменатција. Издвојићемо неке од докумената:

Копија Уговора између Вестингхаусове компаније и Николе Тесле. На полеђини копије уговора стоји записано црним мастилом: ”С.Н.Косановић, Први уговор Теслин са Вестингхаусом добио из …“ Уговор је састављен 27.07.1889, а потписан 02.08.1889.

Предлог споразума између Џ.П. Моргана и Николе Тесле као представника Компаније Никола Тесла о трансферу акција из марта 1906.

Нацрт оснивачког документа за Tesla electric and manufacturing company издавањем акција исте компаније.

Minutes of meetings of the Board of the Tesla Company Inc. Draft minutes from meetings of the Tesla Company Inc.: The draft minutes of the meetings of this company include: the first meeting of the directors, minutes from the meeting of the Board and minutes from shareholder meetings.

Нацрт оснивачког документа за Tesla electric and manufacturing company издавањем акција исте компаније. Записници са састанака управног одбора Tesla Company Inc. Радне верзије записника са састанака Tesla Company Inc: Радне верзије записника са састанака ове компаније садрже: Први састанак директора, Записник са састанка борда директора и Записнике са састанка деоничара.

Списак деоница Nikola Tesla Company. Изјава Николе Тесле у вези са продајом 500 деоница Nikola Tesla Company Џон Џекоб Астору, 10.01.1899. Списак акционара Nikola Tesla Company: Јохан Џејкоб Астор, Едвард Адамс, Вилијам Кравфорд и Ернест Хопкинсон.

Оснивачки акт за Tesla Company Inc датиран 21.07.1916.

Финансијски извештај Nikola Tesla Company датиран 30.08.1916.

Различити уговори између Николе Тесле или његових компанија и трећих лица о коришћењу, заштити или преносу права за неки од Теслиних регистрованих патената. Лиценце – Потписане дозволе којом нека од Теслиних компанија уступа на коришћење Теслине патенте некој другој фирми или појединцу.

Судски спорови или Изјаве потписане у суду – ова документа су у вези са различитим потраживањима, уговореним обавезама или пословањем Теслиних компанија.

Очекујемо вас у Музеју Николе Тесле.