Радно време
понедељак: 10:00-18:00
уторак-недеља: 10:00-20:00

Контакт инфо
011/2433-886, 011/2438-137
poseta@tesla-museum.org
понедељaк-петак 10:00-15:00

Туре са водичем
Планирајте посету
Распоред тура
Резервишите групну туру

Информације

Оставштина

Делатност

Класификациона група ’’Делатност’’ подељена је на Теслин научни рад и публиковане патенте Николе Тесле које прате и многобројни сродни патенти других проналазача. Ова колекција садржи 45.575 сигнатура документа.

Подела Теслине делатности на научни рад, патенте и патентну документацију, урађена је 1954-1955. године, још приликом првог пописа и обраде Теслине заоставштине. Ова подела је сачувана до данас. Грађа је сврстана у следеће класификационе групе:

1. Патенти
2. Технике јаке струје
3. Високофреквентна техника
4. Машинство – општа машинска техника
5. Турбо машине и термодинамика
6. Авијација и ваздухоплови
7. Телемеханика
8. Варничари и осцилатори
9. Разни материјали и поступци са њима
10. Астрономија
11. Осветљење
12. Чеона светлост за локомотиве
13. Громобрани
14. Водоскок
15. Примењена физика – оптика и оптички инструменти, кинематографија
16. Механички осцилатори
17. Математика, физика, примењена хемија
18. Калемови, кондензатори итд.
19. Патентни спорови
20. Чланци
21. Разно

Са овом класификационом групом уско је повезана и група ’’Планови и цртежи’’ која је због своје величине и форме за одлагање и чување, издвојена из научног рада у посебну целину.

Очекујемо вас у Музеју Николе Тесле.