Радно време
понедељак: 10:00-18:00
уторак-недеља: 10:00-20:00

Контакт инфо
011/2433-886, 011/2438-137
poseta@tesla-museum.org
понедељaк-петак 10:00-15:00

Туре са водичем
Планирајте посету
Распоред тура
Резервишите групну туру

Информације

Оставштина

Машинство

Збирка предмета из области машинства, нумеричке ознаке Т:23, садржи 122 различита експоната из следећих подручја: турбомашине, мерење брзине, мерење дужине, мерење температуре, мерни алати, прибор за техничко цртање и писање, машински склопови и елементи итд.

Најбројнију групу предмета чине опруге (цилиндрично завојне, спиралне и тракасте опруге, узорци жица за опруге и кутије за опруге, укупно 43 експоната), машински прибор и алат (20 предмета), као и прибор за техничко цртање и писање (табла за техничко цртање, Т-лењири, правоугаони троуглови, прибор за цртање кружница, шестари, писаљке, укупно 13 предмета).

Неки од оригиналних предмета, као што су: опруге, вијци, машински обрађени елементи, сачувани су у два или више примерака идентичних по димензијама и карактеристикама материјала.

Међу сачуваним предметима у Теслиној заоставштини по важности се издвајa шест предмета. Сачувани су прототип Теслине пумпе, и пет брзиномера, чији су принцип рада и конструкција заштићени патентом бр. 1.209.359, „Брзиномер” из 1916. године.

Очекујемо вас у Музеју Николе Тесле.