Радно време
понедељак: 10:00-18:00
уторак-недеља: 10:00-20:00

Контакт инфо
011/2433-886, 011/2438-137
poseta@tesla-museum.org
понедељaк-петак 10:00-15:00

Туре са водичем
Планирајте посету
Распоред тура
Резервишите групну туру

Информације

Оставштина

Електротехника

Збирка предмета из области електротехнике, нумеричке ознаке Т:25, садржи седамдесет и шест различитих експоната који припадају следећим подручјима: електрични мерни инструменти, електрична изолација, пренос ектричне енергије, медицински инструменти, електрични уређаји и њихови делови.

У овој збирци најбројнији су изолатори (26 предмета) и инструменти за мерење вредности електричних величина напона, струје и отпорности (15 експоната). Такође, ту су и кондензатори, електрични грејачи, узорци електричних каблова, калеми танке жице, котури изолационе траке, као и стони позивни тастер. Предмети су коришћени у лабораторијским испитивањима електричних појава, као и за испитивање карактеристика рада електричних машина.

Поједини оригинални предмети (носачи, гумени елементи, изолатори и сл.) сачувани су у два или више примерака идентичних по димензијама и карактеристикама материјала, па збирка укупно има 109 појединачних примерака.

Међу сачуваним оригиналним артефактима издвајају се два предмета: одсечак кабла са Нијагаре и елиминатор статичког електрицитета.

Очекујемо вас у Музеју Николе Тесле.